Loading...

E: M 17+ ESRB.org. Xyz Spacious Player* - Live Gaming - Starcraft & More - Aug 16 13-15 P2

loading player ...
[Reup Of Aug 16 13-15 P2 Most Recent Livestream On Facebook Gaming Fb.gg/XyzKhongGianPlayer

V: Đăng lại Của 16 Th 8 13-15 P2 Trực tiếp Truyền hình Mới đây Nhất Trên Facebook Chơi game Fb.gg/XyzKhongGianPlayer
]

E: M 17+ ESRB.org. Xyz Spacious Player* - Live Gaming - Starcraft & More - Aug 16 13-15 P2

V: T 17+ ESRB. Xyz Người Chơi Không Gian* - Trực Tiếp Trò Chơi - Chế tác Sao & Hơn - 16 Th 8 13-15 P2

#M17plus #ESRBorg #XyzSpaciousPlayer #LiveGaming #Starcraft #PubgPc #SwordsmenX #Csgo #Aug161315P2
#T17cong #ESRB #NgườiChơiKhôngGian #TrựcTiếpTròChơi #ChếtácSao #BấpgiMt #VõhiệpX #CounterStrike #16Th81315P2

---------------------------------------------------------------------

E: I- LIVE CHANNEL OPTIONS
1st Youtube Yt .vu/+XyzKhongGianPlayer
2nd Facebook Gaming Fb.gg/XyzKhongGianPlayer
3rd Twitch Twitch.tv/XyzKhongGianPlayer

II- GAME LIST
1. Starcraft
2. Pubg Pc
3. Swordsmen X
Other Games: Heroes Of The Storm, FIFA Online 4, Csgo, Fortnite, Blade & Soul, Ring Of Elysium, Unreal Tournament,...

III- GAME TIME
Daily 7-9 13-15 19-21 22-0/1-3 & Other, 2 Hour+ Session Live Streaming Games consists:
- Part 1 Game 1: New Game or Game 1/2/3 20-25 Mns
- Part 1 Game 2: Game 1/2/3 or Other Game 20-25 Mns
- 1 Part Session Stop or Half Time Rest to Part 2: 15-20 Mns
- Part 2 Game 1: Game 1/2/3 20-25 Mns
- Part 2 Game 2: Game 1/2/3 or Other Game 20-25 Mns
- 0-1 Part Session: 7-9, 13-15, & Others; 1-2 Part Session: 19-21, 22-0, 1-3
---------------------------------------------------------------------

V: I- TÙY CHỌN KÊNH TRỰC TIẾP
Thứ 1 Youtube Yt .vu/+XyzKhongGianPlayer
Thứ 2 Facebook Gaming Fb.gg/XyzKhongGianPlayer
Thứ 3 Twitch Twitch.tv/XyzKhongGianPlayer

II- DANH SÁCH TRÒ CHƠI
1. Chế tác Ngôi Sao
2. Bấpgi Mt
3. Võ Hiệp X
Các Trò chơi Khác: Anh hùng của Bão tố, FIFA Trực tuyến 4, Phản Công, Hiệp sĩ Pháo đài, Đao & Hồn, Vòng Thiên Đường, Giải thi đấu Không thực,...

III- THỜI GIAN TRÒ CHƠI
Hàng ngày 7-9 13-15 19-21 22-0/1-3 - Phiên 2 giờ+ Phát chiếu Trực tiếp Trò chơi bao gồm:
- Phần 1 Trò chơi 1: Trò chơi Mới hoặc Trò chơi 1/2/3 20-25 Mns
- Phần 1 Trò chơi 2: Trò chơi 1/2/3 hoặc Trò chơi Khác 20-25 Mns
- Dừng Phiên 1 Phần hoặc Nghỉ Giữa Phiên chờ đến Phần 2: 15-20 Mns
- Phần 2: Trò chơi 1/2/3 20-25 Mns
- Phần 2: Trò chơi 1/2/3 hoặc Trò chơi Khác 20-25 Mns
- 0-1 Phần Phiên: 7-9, 13-15, & Phiên khác; 1-2 Phần Phiên: 19-21, 22-0, 1-3

---------------------------------------------------------------------

E: STREAMING SESSION DETAILS
View Event https://www.facebook.com/pg/XyzKhongG...

V: CHI TIẾT PHIÊN BUỔI TRUYỀN HÌNH
Xem Sự kiện https://www.facebook.com/pg/XyzKhongG...

😍🤤🤗😘🤩😎🥵🥶🤒
😵🤮🤕☠️👻👹😱😭🤧
😂🤣🙏🎮🎥⚔️🔫🎖🏆
᙭ᗂᗳ ᖽᐸᕼᓌᘉᘜ ᘜᓰᗗᘉ ᕿᒪᕢᖻᕮᖇ

*Xyz Không Gian Player i.e Spacious Player - Người Chơi Không Gian - 空间玩家 Kōngjiān Wánjiā
Channel: Xyz V3N7R0U5
Loading...

Video Related

Loading...