Loading...

#4 Final Fantasy VII: Bắt đầu hành trình!

Player Server VIP Download video
#FinalFantasy VII

Dịch sai chỗ nào anh em thông cảm mình hơi ngu :(

Cấu hình máy:
Chip: Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz
Main: H97 Gaming 3 (MS-7918)
RAM: 16gb (4Gbx4)
GPU: AMD Radeon(TM) R9 390 Series 8Gb

Nếu anh em thích tặng mình capture card để live game Switch =)):
https://playerduo.com/windchipi

Support the stream: https://streamlabs.com/windchipi271
Channel: Wind Chipi
Tags:
Loading...

Video Related

Loading...